Kleineondernemersregeling

Wat is de Kleineondernemersregeling?

De regeling is een initiatief van de regering om mensen die minder dan €1.883 aan BTW betalen mogelijks minder of zelfs helemaal geen belastingen te laten betalen. In dit laatste specifieke geval, moet er kunnen worden aangetoond dat men in een boekjaar minder dan €1.345 BTW hoeft te betalen. Tevens komt er in dit laatste geval ook nog het voordeel bij dat er een ontheffing van de administratieve verplichtingen aan gekoppeld is. En dat zou voor velen nog wel eens het meest interessante aspect kunnen zijn, weg met die administratieve rompslomp.

Voorwaarden

De weinige regels die moeten worden nageleefd om hiervan te kunnen genieten, zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. Kort vatten we ze hier even samen. Ten eerste moet er sprake zijn van een éénmanszaak of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen. Daarnaast moet de onderneming in Nederland zijn gevestigd en moet er al aan alle huidige administratieve verplichtingen voor de BTW worden voldaan. Ten laatste mag men niet meer dan €1.883 aan BTW betalen per boekjaar.Social

Google:
Twitter:
Facebook:


Linkpartners